Tłumaczenia zwykłe a uwierzytelnione

Korzystanie z usług tłumacza jest już powszechnym zjawiskiem. Spowodowane to jest różnymi formami współpracy z innym państwami. Osoby znające język obcy na poziomie zaawansowanym są w stanie dokładnie przetłumaczyć właściwie każdy dokument, jednak często zdarza się, że niezbędne jest zlecenie takiego tłumaczenia tłumaczowi przysięgłemu.…

Czytaj dalej »

Komisja Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych

Zawód tłumacza przysięgłego należy do grona zawodów zaufania publicznego, podobnie jak lekarz, strażak czy urzędnik. Zlecając przekład określonego pisma na dany język obcy lub z języka obcego na język polski mamy mieć pewność, że otrzymane tłumaczenia w żaden sposób nie odbiega od oryginału.…

Zobacz całość »

  • Dokumenty wymagające uwierzytelnienia

    Współpracując z firmami zagranicznymi niezbędne jest regularne przedkładanie przetłumaczonych dokumentów z różnych języków…

    Czytaj »

  • Zasady etyki zawodowej tłumacza przysięgłego

    Etyka w każdym zawodzie jest niezwykle istotna, bo buduje poczucie przynależność do danej profesji. Jednocześnie etyczność w określonej grupy zawodowej zwiększa zaufanie społeczne.…

    Czytaj »

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Grono wybitnych polskich tłumaczy przysięgłych skupione jest w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS. Należą do niego czynni zawodowo tłumacze, głównie z uprawnieniami tłumacza przysięgło. Organizacja powstała w 1990 roku jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.