Zasady etyki zawodowej tłumacza przysięgłego

Etyka w każdym zawodzie jest niezwykle istotna, bo buduje poczucie przynależność do danej profesji. Jednocześnie etyczność w określonej grupy zawodowej zwiększa zaufanie społeczne. Jest to bardzo ważne w przypadku zawodu lekarza, policjanta czy polityka, ale wiele innych specjalistów także musi zapewnić o swojej etyczności, by pełnić swoje funkcje. Przykładem jest tłumacz przysięgły, który do wglądu otrzymuje szereg tajnych dokumentów i musi zachować poufność. Wyjawianie otrzymanych informacji oznaczałoby zerwanie zasad etyki zawodowej i konsekwencje prawne, czyli wykreślenie z listy tłumaczy przysięgłych uprawnionych do wykonywania zawodu.

prawo

Do zasady etyki zawodowej tłumacza przysięgłego zaliczyć można staranność, bezstronność, przestrzeganie tajemnicy zawodowej, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych i lojalność wobec innych tłumaczy, a więc uczciwa konkurencja. Zadaniem tłumacza jest wierne odwzorowanie tekstu źródłowego z uwzględnienie wszystkich reguł tłumaczenia specjalistycznego i prawniczego. Nie może on w tłumaczeniu ujawniać własnych osądów czy wyrażać jakichkolwiek poglądów na określony temat. Etyka dotyczy również wywiązywania się z terminów oraz podejmowania się jedynie tych zleceń, które można rzetelnie wykonać. Brak znajomości określonej terminologii nie pozwoli na przetłumaczenie pisma w należyty i profesjonalny sposób.

Obowiązkiem każdego tłumacza przysięgłego jest stałe uzupełnianie swoich kwalifikacji translatorskich oraz wiedzy na temat form tłumaczeń w różnych państwach. Na bieżąco trzeba być też ze specjalistycznymi publikacjami, a zwłaszcza słownikami, podręcznikami i opracowaniami. Te źródła wiedzy pozwalają na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Tłumacz przysięgły, tak samo jak wiele innych specjalistów, może mieć problem z wykonaniem na czas zlecenie z przyczyn od siebie niezależnych, jak choroba czy zdarzenie losowe. Wówczas jednak konieczne jest poinformowanie o tym zleceniodawcy i ewentualnie zaproponowanie mu innego tłumacza, który wykona to zlecenie na czas oraz na wymaganym poziomie.

Jednak w gronie tych najważniejszych zasad etyki zawodowej tłumacza przysięgłego z pewnością jest dochowanie tajemnicy zawodowej. Każdego dnia tłumacz zapoznaje się z informacjami, których ujawnienie może być groźne dla obrotu handlowego zleceniodawcy. Pisma mogą również dotyczyć niejawnych danych państwowych, dlatego przechowywanie tego typu dokumentacji musi odbywać się z pełną starannością. Przy omawianiu etyki zawodowej tłumacza przysięgłego nie można także pominąć kwestii wynagrodzenia, które w wielu przypadkach drastycznie się różni. Etyka wskazuje, by nie zaniżać ani nie podnosić ceny za dane usługi, bo powoduje to niezdrową konkurencję na rynku. Aby koledzy po fachu również mogli cieszyć się ze zleceń każdy tłumacz przysięgły swoje stawki powinien dostosowywać do stopnia trudności tłumaczenia, jego zakresu oraz własnych kompetencji w danej dziedzinie.