Jak zostać tłumaczem przysięgłym

W gronie zawodów przyszłości znajduje się tłumacz przysięgły. Ze względu na niezbędność komunikowania się z różnymi państwami, zarówno w celach prywatnych, ale coraz częściej również służbowych, usługi tłumaczeń stają się niezbędne. Najważniejszym czynnikiem decydującym o możliwości uzyskania uprawnień tłumacza przysięgłego jest perfekcyjna znajomość języka obcego. Wykwalifikowany tłumacz posługuje się drugim językiem równie swobodnie jak językiem ojczystym. Jednocześnie tłumacz musi mieć doskonale opanowaną gramatykę i składnię języka polskiego, by jak najlepiej oddawać sens często bardzo skomplikowanych przekładów.

Co zatem trzeba zrobić, by zostać tłumaczem przysięgłym?

Znając język obcy w stopniu zaawansowanym, można przystąpić do państwowego egzaminu na tłumacza przysięgłego, który jest niezbędny do uzyskania pełnych uprawnień. Egzamin zdawać może osoba fizyczna, która posiada polskie obywatelstwo lub obywatelstwo jednego z państw należących do Unii Europejskiej bądź EFTA. Warunkiem jest również biegła znajomość języka polskiego oraz pełna zdolność do czynności prawnych i niekaralność. Niegdyś konieczne również było ukończenie studiów magisterskich o kierunku filologicznym lub podyplomowych o specjalizacji tłumacza, obecnie wystarczy posiadać tytuł magistra lub mieć ukończone studia wyższe w krajach UE bądź EFTA.

słownik języków obcych

Niemniej, wszystkie powyższe wymogi można dopełnić już po zdaniu egzaminu, ponieważ pełne uprawnienia uzyskuje się po wpisaniu na listę tłumaczy przysięgłych. Egzamin bowiem daje prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, a nie status tłumacza przysięgłego. Podczas egzaminu sprawdzane są umiejętności tłumaczenie ustnego i pisemnego w obu kierunkach, czyli z języka polskiego na obcy i z języka obcego na język polski. Maksymalnie można uzyskać 200 punktów, z czego 150 daje wynik pozytywny. Dozwolone jest korzystanie wyłącznie z podstawowych słowników. Egzamin kosztuje 800 zł. W razie otrzymania oceny negatywnej ponownie można do niego przystąpić po upływie roku.

Działalność tłumacza przysięgłego można w pełni rozpocząć posiadając świadectwo, jakie wydawane jest przez Ministra Sprawiedliwości. Aby je otrzymać należy złożyć ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości przyrzekając, że obowiązki tłumacza będą wykonywane sumiennie oraz bezstronnie z dochowaniem tajemnicy państwowej lub innej, chronionej prawnie, a wszelkie postępowania będą wykonywane zgodnie z etyką zawodową. Usługi można oferować jak tylko nazwisko nowego tłumacza pojawi się na liście tłumaczy przysięgłych, która również podlega Ministrowi Sprawiedliwości. A więc droga do bycia tłumaczem przysięgłym jest długa i wymaga ogromnej wiedzy lingwistycznej na temat dwóch języków oraz dopełnienia szeregu formalności.