Dokumenty wymagające uwierzytelnienia

Współpracując z firmami zagranicznymi niezbędne jest regularne przedkładanie przetłumaczonych dokumentów z różnych języków. Nic więc dziwnego, że coraz częściej korzysta się z usług tłumacza przysięgłego, ponieważ większość firm wymaga tłumaczenia uwierzytelnionego. Tego typu usługi niezbędne są również w przypadku konieczności złożenia dokumentów w zagranicznym urzędzie. Biorąc ślub za granicą lub starając się o nowy dowód tożsamości należy najpierw złożyć przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego potrzebne dokumenty, np. akt urodzenia, i dopiero wówczas można rozpocząć całą procedurę.

dokumenty

Uwierzytelnienia w postaci tłumaczenia przysięgłego nie wymagają wszystkie określone pisma, ale te, które składane są w urzędach i instytucjach państwowych muszą zawierać specjalną pieczęć i podpis. Dzięki temu urzędnik ma pewność, że dany dokument został przetłumaczony bezbłędnie i jest identyczny z oryginałem. Jakiekolwiek błędy w uwierzytelnionych pismach są niedopuszczalne, gdyż to może być powodem procesu sądowego ze względu na niewłaściwie zrozumienie danego dokumentu. Odpowiedzialność za treść ponosi oczywiście tłumacz przysięgły, niemniej konsekwencje takiego błędu są uciążliwie dla zleceniodawcy, bo mogą bardzo długo przeciągać się, przez co można nie mieć możliwości, by dopełnić formalności np. związanych ze ślubem.

Jakie dokumenty najczęściej wymagają uwierzytelnienia?

Potwierdzenie wykonuje się właściwie przy wszystkich oficjalnych pismach, czyli do dowodów osobistych, paszportów, aktów urodzenia i zgonu, dyplomów ukończenia szkoły, umów o pracę. Przekład zleca się również tłumaczowi przysięgłemu przy ważniejszych umowach, np. aktach notarialnych, potwierdzających zakup nieruchomości czy samochodu. To właśnie dokumentacja dotycząca samochodu jest jedną z najczęściej tłumaczonych, bo bardzo często nowe auto kupowane jest poza granicami Polski. Wyżej wskazane pisma nie są jednak listą zamkniętą, inne dokumenty także mogą być potrzebne w wersji uwierzytelnionej na wyraźną prośbę urzędów celnych, instytucji państwowych, sądów czy szkół.

Warto pamiętać, że każde tłumaczenie przysięgłe musi być wykonane z oryginału, co czasem może być kłopotliwe. Nie wchodzi bowiem w grę przesłanie tłumaczowi kopii czy skanu w wersji elektronicznej. Konieczne jest dostarczenie oryginału, bo przetłumaczenie z kopii (co jest zaznaczone na dokumencie) może być nieakceptowane przez określone urzędy. Zasada ta ma na celu wyeliminowanie jakichkolwiek możliwości ingerencji w dokumenty urzędowe, których podrabianie nadal jest bardzo częstym zjawiskiem, np. fałszowanie paszportów, by przekroczyć granicę Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych.