Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych

Grono wybitnych polskich tłumaczy przysięgłych skupione jest w Polskim Towarzystwie Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS. Należą do niego czynni zawodowo tłumacze, głównie z uprawnieniami tłumacza przysięgło. Organizacja powstała w 1990 roku jako Polskie Towarzystwo Tłumaczy Ekonomicznych, Prawniczych i Sądowych.
 
Najważniejszym jej zadaniem jest umożliwianie pogłębiania wiedzy w zakresie sztuki tłumaczenia oraz dbanie o ochronę praw autorskich wszystkich tłumaczy. Towarzystwo stanowi również łącznik między tłumaczami a władzami krajowymi. Główna siedziba organizacji znajduje się w Warszawie, natomiast koła PT TEPIS funkcjonują m.in. w Szczecinie, Wrocławiu, Krakowie, Żarach oraz Bytomiu. Polskie Towarzystwo należy do Międzynarodowej Federacji Tłumaczy oraz Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych EULITA.
 
Działalność Towarzystwa TEPIS dotyczy organizacji warsztatów i szkoleń dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych. Mogą one obejmować zagadnienia ze specjalizacji prawniczej czy technicznej. Poza tym na terenie całego kraju oraz za granicą odbywają się różnorodne seminaria, w czasie których można zgłębiać zasady sztuki tłumaczenia. Każdy członek PT TEPIS co kwartał otrzymuje "Biuletyn TEPIS". Inną publikacją tej organizacji jest czasopismo Lingua Legis, gdzie zamieszczane są najważniejsze referaty i artykuły dotyczące tłumaczenia.

sad

Warto nadmienić, że Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych jest organizacją pożytku publicznego. Należeć do niej mogą zarówno obywatele Polski, jak i cudzoziemcy. W szeregach organizacji działają członkowie zwyczajni i nadzwyczajni, eksperci, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi. Mianem członka nadzwyczajnego określa się tłumacza przysięgłego i specjalistycznego, który posiada ukończone studia magisterskie oraz minimalnie trzyletnią praktykę zawodową. Natomiast członek zwyczajny musi mieć za sobą przynajmniej 10 lat pracy. Ekspert to osoba o wybitnych kwalifikacjach, która wcześniej uzyskała tytuł członka zwyczajnego. Towarzystwo można wspierać finansowo, co pozwala uzyskać status członka wspierającego. Natomiast członkowie honorowi to polskie i zagraniczne osobistości, które zasłużyły się w znaczący sposób dla działalności Towarzystwa.

Zakres obowiązków Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych jest bardzo szeroki. Jednak głównie to budowanie rzetelnego źródła wiedzy dla różnych tłumaczy. W tym właśnie celu wspierane jest wydawanie książek na temat teorii i praktyki przekładu, np. komentarz do Kodeksu tłumacza przysięgłego. Poza tym na bieżąco publikowane są branżowe artykuły w wielu językach: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, polskim oraz włoskim. W ten sposób tłumacz ma dostęp do najnowszych materiałów dydaktycznych i stale uzupełnia swoją wiedzę, która zapewni najwyższą jakość tłumaczeń.