Kto może zostać tłumaczem przysięgłym

Znajomość języków w obecnych czasach jest niezwykle ceniona na rynku pracy. Specjaliści, którzy biegle komunikują się w obcym języku łatwiej znajdują zatrudnienie we wszystkich branżach. Nic więc dziwnego, że studia filologiczne cieszą się niesłabnącą popularnością, bo prócz nauki języka otwierają furtkę do wielu stanowisk.

Najczęściej jednak po ukończeniu filologii angielskiej, niemieckiej czy francuskiej kolejnym krokiem jest zdobycie uprawnień tłumacza przysięgłego. Drogą do uzyskania takiego tytułu nie jest prosta, ale pokonując ja można oferować usługi w postaci wykwalifikowanych tłumaczeń, przede wszystkim pism i dokumentów urzędowych, które wymagają potwierdzenia przez osobą o pełnych umiejętnościach językowych. Aby zostać tłumaczem przysięgłym niezbędne jest zdanie egzaminu państwowego, dopiero wówczas można świadczyć usługi.

slownik

Do najważniejszych zadań tłumaczą przysięgłego należy sporządzania tłumaczeń z języka polskiego na język obcy i odwrotnie, oraz sprawdzenie innych tłumaczeń. Dlatego też konieczne jest, by tłumacz przysięgły doskonale posługiwał się również językiem polskim – znajomości polskiej gramatyki i składni jest niezbędna przy tworzeniu różnych pism. Zadaniem tłumacza przysięgło bardzo często są też tłumaczenia ustne, np. towarzysząc znanej osobistości na wizytacji przedstawicieli z różnych państw. Aby dobrze wykonywać obowiązki tłumacza ustnego niezbędna jest poprawna dykcja. 

Podstawową różnicą między tłumaczem zwykłym a przysięgłym jest zakres obowiązków. Dokumenty urzędowe i pisma procesowe mogą być przetłumaczone wyłącznie przez uprawnionego tłumacza pod rygorem nieważności. Tłumaczem przysięgłym nie może jednak zostać każdy, warunkiem jest biegła znajomość języka polskiego oraz polskie obywatelsko lub obywatelstwo państwa należącego do Unii Europejskiej bądź EFTA. Tłumaczem przysięgłym może zostać tylko osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nigdy nie była karana za jakiekolwiek przestępstwo. Najważniejszy wymóg to jednak pozytywna ocena z egzaminu, który składa się z dwóch części. Najpierw sprawdza się umiejętności tłumaczenia pism z języka polskiego na język obcy, po czym z języka obcego na polski. Poza tym kandydat musi wykazać się umiejętności tłumaczenia ustnego. Koszt takiego egzaminu to 800 zł.

Do 2011 roku warunkiem obowiązkowym dla każdego kandydata na tłumacza przysięgłego było ukończenie magisterskich studiów kierunkowych. Jedynie lingwiści, którzy posiadali tytuł magistra studiów filologicznych lub ukończyli studnia podyplomowe z zakresu tłumaczeń, mieli możliwość uzyskania uprawnień. Dokładnie od 1 lipca 2011 roku wystarczy posiadać ukończone studnia magisterskiej z jakiekolwiek kierunku, aby móc przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego. Pozytywny wynik zapewnia uprawnienia i umożliwia rozpoczęcie indywidualnej działalności, choć nim to nastąpi odbywa się uroczyste ślubowanie. Konieczne jest też złożenie wniosku o wpis na listę tłumaczy przysięgłych, którą prowadzi Ministerstwo Sprawiedliwości.